Услуге

Превођење са овером Судског тумача текстова и докумената са Руског на Српски и

Potapenko Artem - Lawyer - Юрист - dipl.Pravnik

Potapenko Artem – Lawyer – Юрист – dipl.Pravnik

обрнуто. Потапенко Артем је дипломирани правник и према решењу Покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице Аутономне Покрајине Војводине Републике Србије  Р. 128-74-19/2012-02 04-03.2013 постављен је за сталног судског преводиоца за Руски језик Вишег суда у Сомбору. Делатност се обавља по месту пребивалишта и регистрације из заклетве, а то је Нови Сад.

Превођење текстова закона и других подзаконских аката, уговора и споразума као и докумената са правном терминологијом је веома прецизно због струке.

Једна страна превода садржи 1600 знакова, укључујући размаке (Word Count)..

Службене исправе по страни – Пасоши, Изводи, Потврде, Личне карте, Возачке дозволе и остало, се рачунају као једна страна независно од количине карактера

Контакт подаци се налазе овде

Судебный переводчик русского языка в Сербии – Нови Сад

Регистрационный номер решения о назначении на место Судебного переводчика русского языка  128-74-19/2012-02 04-03.2013 Автономный Край Воеводина – Республика Сербия.