Услуге

Превођење са овером Судског тумача текстова и докумената са Руског на Српски и обрнуто. Потапенко Артем је дипломирани правник и према решењу Покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице Аутономне Покрајине Војводине Републике Србије  Р. 128-74-19/2012-02 од 04.03.2013 постављен је за сталног судског преводиоца за Руски језик Вишег суда у Сомбору. Делатност се обавља по месту пребивалишта и регистрације из заклетве, а то је Нови Сад.

Превођење текстова закона и других подзаконских аката, уговора и споразума а такође докумената са правном терминологијом због струке веома прецизно.

Контакт подаци се налазе овде

sudski tumač za ruski jezik Novi Sad, prevođenje tekstova, simultani prevod, usmeni, prevod

Профессиональные переводы

•    переводы законов, юридической документации;
•    переводы технических текстов, инструкций;
•    переводы специализированных статей, выступлений на конференциях;
•    переводы текстов, касающиеся области гуманитарных, естественных, кономических, кибернетических наук;
•    перевод текстов, касающихся области политики, туризма, спорта и.т.п.

Переводы документации, деловой переписки, презентаций, рекламных текстов и тому подобное.

•    переводы презентабельных материалов для выставок и ярмарок;
•    переводы текстов, связанных с маркетингом;
•    переводы сайтов в Интернете;
•    переводы деловых писем;
•    переводы презентаций в программе Powerpoint
•    переводы документов с личными или официальными целями