Преводилац

Преводилац је особа са стручним способностима да преведе страни језик у матерњи и обрнуто. За разлику од услуга судских тумача, за ову врсту превода није потребна овера докумената. Сви наши преводиоци поред стручног лингвистичког знања поседују организационе способности како би наше пословање са вама довели до апсолутне савршености. Наши преводиоци приступају сваком нашем клијенту са обавезом и жељом да са успостави партнерски и професионални однос у којем ће обе стране бити на добитку. Професионални преводилац је занимање које захтева висок ниво образовања, опште знање и изузетно знање језика, а посебно из области научне и стручне литературе. Превођење је изузетна вештина преношења мисли, чињеница па и осећања са једног језика на други. Ако се ради о службеном преводу неког документа, читалац превода не сме имати никаквих недоумица око смисла поруке коју прима. Преводилац није неко ко само зна страни језик већ поседује вештину да одређени текст, написан на једном језику, пренесе на други језик и притом га прилагоди духу језика тако да читалац има утисак да је текст изворно написан, односно изговорен на језику који се преводи. Другим речима, у добром преводу се не осећа интервенција преводилаца. Преводилачке вештине подразумевају и нека друга знања и искуство које се непрекидно надограђује. Превођење је материјална радња и одвија се у више етапа. Прва етапа је читање изворног текста, а затим следе логичка и граматичка анализа текста или документа који се преводи. Када се схвати порука прочитаног текста, тражи се одговарајућа структура која ће најбоље пренети текст у циљани језик. И поред великог искуства преводилац увек улаже велики напор како би свој посао обавио максимално професионално јер у сваком језику постоји безброј могућих структура. Целокупан пројекат извршиће наши искусни и дипломирани преводиоци специјализовани за многе области и у свим подручјима стручног превођења