Преводи са овером

Документа која издају државни органи, код нас или иностранству, потребно је превести и оверити тако да и тај превод представља званичан документ. Обично су то дипломе, сведочанства, уверења, решења и сл. То су врсте документа које преводе судски тумачи.

Преводи са Овером

Њих је Министарство правде (Покрајински секретаријат Војводине) , Решењем о постављењу за судског тумача, овластило да могу преводити документа и оверавати печатом који гарантује да је превод веран оригиналу.

Ови преводи, осим самог текста садрже и печат судског тумача, као и клаузулу на крају превода у којој се наводи који тумач је радио превод, као и број решења о постављању за судског тумача.

Осим писмених превода, судског тумача можете ангажовати и приликом усмених превода.

Судски тумачи излазе на терен приликом склапања бракова, пословних састанака, овере потписа, односно у свакој ситуацији где једна страна не говори језик који је званичан.

Превод и овера докумената, решења, диплома, уверења итд. су вам на понуди у сваком тренутку по повољним ценама са високим квалитетом који вам гарантујем.

Судски тумач и преводилац за енглески, руски.

Све услуге судских тумача на једном месту. Гарантујем савршено познавање језика, стручност за све области, ангажман и мотивисаност, коришћење савремених технологија ради што бољег форматирања текстова, лектура и коректура и савршену координацију целокупног процеса од стране судских тумача. Наглашавам брзину, флексибилност, квалитет и поузданост у целокупном процесу као и гарантовање поштовања рокова.

Врсте докумената која се оверавају најчешће су:

– службена документа

– пословна писма

– техничка документација

– уговори

– тендери

– остала документација

Под појмом „службени документи“ подразумевам разна уверења, дипломе, сведочанства, изводе из матичних књига, печатирана службена уверења итд.

Пословно писмо је чест облик документа са којим се сусреће судски тумач или судски преводилац. Оно на пример може бити предмет судског спора и зато клијент мора добити све валидне елементе у тексту, односно да врло прецизно преведе поруку изворног текста, а да при том не мења структуру.

Техничка документација обухвата велики број различитих докумената као што су техничке спецификације, каталози, упутства за употребу, техничке пројекте, трошковнике, легенде и слично.

Уговори су најважнији документ са којим се судски тумач среће. У уговору постоје важни и значајни делови, уговор је наиме правни акт и од прецизности његовог превода зависи судбина евентуалног спора између две стране. Одредбе уговора се односе на цене, гаранције, динамику плаћања, начин плаћања, начин услуге, администрацију и слично, те су ове одредбе врло прецизно формулисане. Овде је улога преводиоца изузетно одговорна.